พม. ร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวน สภ.สวี ลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นชาวเมียนมา จำนวน 35 คน เพศชาย จำนวน 32 คน เพศหญิง จำนวน 3 คน จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นของทีมสหวิชาชีพพบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดสมัครใจ เพื่อเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ไม่มีการหลอกลวงบังคับขู่เข็ญ ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ จึงประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: