พม. ร่วมลงพื้นที่ออกติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับห้องเรียน”

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววารุณี พรหมศรี ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ร่วมกับคณะกรรมการติดตามนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามค้นหา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับห้องเรียน” 


Share: