พม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง อ.ทุ่งตะโก

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับนางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่าชาดจังหวัดชุมพร คณะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอทุ่งตะโก ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดชุมพร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นราษฎรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร จำนวน 3 ตำบล โดยมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ครอบครัว


Share: