พม. ร่วมสัมภาษณ์เบื้องต้น คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัด ชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแซะลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นชาวเมียนมา จำนวน 13 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 7 ราย เพศหญิง จำนวน 6 ราย จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นของทีมสหวิชาชีพ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศเมียนมา เพื่อเดินทางมาทำงานในประเทศไทย โดยเต็มใจเดินทางมาเอง ไม่มีการหลอกลวงบังคับขู่เข็ญ ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ จึงประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: