พม. ร่วมเป็นเกียรติและติดตามโคงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม “ปลูกผักปลอดสาร เราปลอดภัย”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางอารีย์ พ้นภัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติ โครงการอบรมปลูกผักปลอดสาร เราปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร เป็นประธานฯ


Share: