พม. ร่วมเวทีประชุมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการบ้านพอเพียงปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมและบรรยายในเวทีประชุมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการบ้านพอเพียงปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อแนวทางการบูรณาการข้อมูลผู้เปราะบางทางสังคม ณ เทศบาลตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


Share: