พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือตาวัย 73 สุดแร้นแค้น สิ้นยาย ไร้ญาติ พิการ ไร้บ้าน

วันที่ 8 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พมจ.ชุมพร พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอสวี อบต.ด่านสวี รพ.สต.ด่านสวี ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านพักไม่มีเลขที่ ม.11 ต.ด่านสวี อ.เภอสวีจ.ชุมพร เพื่อสอบข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าว จากการลงพื้นที่ พบ นายวัชนะ รอดพยันต์ อายุ 72 ปี เป็นผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องใช้ไฟฟ้าตามความจำเป็น อาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยนายวัชนะ ให้ข้อมูลว่า ตนเคยมีภรรยาและมีบุตรชายด้วยกัน 1 คน แต่ได้แยกทางกันตั้งแต่บุตรชายอายุได้เพียง 10 ขวบ และได้อยู่กินกับภรรยาใหม่ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตรด้วยกัน เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ภรรยาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม หลานชายของภรรยาจึงรับหน้าที่ดูแลตนจนถึงปลายปี พ.ศ.2565 เนื่องจากหลานชายคนดังกล่าวกำลังจะแต่งงานมีครอบครัวจึงหยุดการดูแลปัจจุบันนายวัชนะ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ walker และมีเพื่อนบ้านเป็นผู้อาสาทำอาหารมาให้ทุกวัน โดยคิดค่าใช้จ่ายวันละ 100 บาท นายวัชนะ ต้องสวมใส่กางเกงผ้าอ้อม วันละ 2 แผ่น และใช้แผ่นรองซึมซับ วันละ 1 แผ่น มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท และเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 800 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 30,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาช่วยเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด นายอำเภอสวี มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และนางจรรยา ข้อติโก้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 รับอาสาที่จะทำอาหารส่งให้นายวัชนะฯ ทุกวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 


Share: