พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอความช่วยเหลือ สายด่วน 1300

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม วัย 52 ปี อาศัยอยู่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จากการสอบถามเบื้องต้น ป่วยเป็นโรคหอบหืด ปวดขา ความดันโลหิตสูง ไม่สามารถทำงานหนักได้ จึงทำให้ประสบปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้ สนง.พมจ.ชุมพร ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหา และให้การช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พร้อมประสาน อพม.ในพื้นที่ให้คอยติดตามและดูแลช่วยเหลือต่อไป


Share: