พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องของความช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1300

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรกิจ สินวิสัย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 2 ราย ดังนี้
1.พื้นที่ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง ประสบปัญหา สามีป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ป่วยติดเตียง ภรรยาประกอบอาชีพเพียงลำพัง รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
2.พื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง เป็นครอบครัวคนพิการประเภท 4 (ทางจิตใจหรือพฤติกรรม) ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 จังหวัดชุมพร เนื่องจากต้องใช้ยาจิตเวช มีอาการหูแว่ว ปวดตามข้อ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ สามีประกอบอาชีพเพียงลำพัง รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
สนง.พัฒนาสังคมฯจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป


Share: