พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณีบ้านเรือนเสียหาย จากต้นไม้ล้มทับจากลมกรรโชกแรง

วันที่ 4 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีชาย อายุ 62 ปี บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเนื่องจากต้นไม้ล้มทับจากลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประสบปัญหากรณีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กัน 2 คน สามี-ภรรยา โดยในวันที่เกิดเหตุนั้น ได้นอนหลับอยู่ในบ้าน ขณะที่เกิดฝนตกและเกิดลมกรรโชกแรงได้เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับบ้าน ส่งผลให้บ้านพังเสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ภรรยาได้รับบาทเจ็บขาหักสองข้าง เบี้องต้นประสาน คุณสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธาน CSR ช่วยเหลือด้านวัสดุสร้างบ้าน (กระเบื้องและไม้) และช่วยเหลือเป็นเงิน 3,000 บาท โดยสนง.พมจ.ชุมพร ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท


Share: