พม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็ก ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก และนาย วรกิจ สินวิสัย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 18 และ 22 ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะ เพื่อเยี่ยมครอบครัวเด็ก ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม. 3 ) ของจังหวัดชุมพร จำนวน 2 ราย


Share: