พม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฑาภรณ์ ด่านกุลชัย และนายอภิรักษ์ เชิดชู เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชพ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) ของจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จำนวน 6 ราย ซึ่งจากการออกเยี่ยมครอบครัวพบว่าเป็นเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 1 ราย ประสงค์จะเรียนต่อ กศน. พร้อมมารดา ซึ่งได้สอบข้อมูลประกอบการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และอีก 5 ราย เด็กประสงค์จะเรียนต่อ สาย อาชีพ ซึ่งครอบครัวสามารถช่วยเหลือตนเองได้


Share: