พม.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของขวัญปีใหม่แก่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 มกราคม 2564 นายโชตินรินทร์ เกิดสม พร้อมด้วยนางปวีณ์ริสา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางธานัท กฤชคงพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร แพทย์หญิงปทีมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ และนางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของขวัญปีใหม่แก่  พยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถูกตัดขาข้างขวาตั้งแต่สะโพกลงมา และได้รับพระราชานุญาตให้เป็นคนไข้ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติราชนารี ซึ่งจะเดินทางไปเข้ารับการรักษาและบำบัดฟื้นฟู ณ ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรภาพทางการแพทย์ 


Share: