พม.ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุเป็นคนพิการทางการมองเห็นอาศัยอยู่ลำพัง ที่อยู่อาศัยถูกต้นมะพร้าวล้มใส่หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก. และนายศกร สวัสศรี พนักงานธุรการระดับ4 ร่วมกับนายปรีชา สมบัตินา นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กรณี ผู้สูงเอายุเป็นคนพิการทางการมองเห็น อาศัยอยู่ลำพัง เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 ที่อยู่อาศัยถูกต้นมะพร้าวล้มใส่หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบริเวณหลังคาบางส่วนทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้ สนง.พมจ.ชุมพรร่วมกับเทศบาลตำบลบางลึกพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1. เทศบาลตำบลบางลึกร่วมกับผู้นำท้องที่ซ่อมแซมหลังคาที่เสียหายเพื่อให้สามารถกลับมาอยู่อาศัยได้อีกครั้ง 2. สนง.พมจ.ชุมพรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงิน 3,000 บาท 3. ประสานเทศบาลตำบลบางลึกในการให้ความช่วยเหลือปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุหากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมีงบประมาณไม่เพียงพอ


Share: