พม. ร่วมกับ One Home จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุวัย 14 ปี

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน ลงพื้นที่ กรณีเด็กหญิงอายุ 14 ปี บิดาและมารดาเสียชีวิต อาศัยอยุ่กับปู่และย่าเลี้ยง ซึ่งถูกดุด่าว่ากล่าวเป็นประจำ จนเด็กเกิดความเครียด อีกทั้งเคยโดนอาซึ่งมีประวัติยาเสพติดลวนลาม ทำให้เด็กมีความเครียดสูง และกังวลเรื่องความปลอดภัย จึงติดต่อโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน เพื่อประสานหน่วยงานเที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ จากการลงพื้นที่พบว่า ขณะนี้อาของเด็กได้ไปทำงานและอาศัยอยู่ที่อำเภอละเเม ทำให้เด็กมีความกลัวน้อยลง ในส่วนของความสัมพันธ์กับปู่และย่าเลี้ยง ได้พูดคุยเยียวยาให้กำลังใจเด็ก ซึ่งหากต่อไปเด็กไม่ประสงค์จะอยู่กับปู่และย่าเลี้ยง เจ้าหน้าที่ได้วางแผนรับตัวเด็กเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือระยะยาว ในการส่งเข้าสถานสงเคราะห์ และจัดหาที่เรียนให้กับเด็กต่อไป


Share: