พม. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ผู้สูงอายุมีภาระ เลี้ยงดูหลาน ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์ นักสังคมสงเคราะห์ นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ นายไพศาล แต้มช่วย ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีผู้สูงอายุมีภาระเลี้ยงดูหลาน ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประสบปัญญาเป็นผู้สูงอายุปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากมีภาระเลี้ยงดูหลาน ครอบครัวมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินจากการรับจ้างของบุตรสาว ทั้งนี้ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม ส่งผลให้ได้รับความเสียหายไม่สามารถพักอาศัยได้ ผู้ประสบปัญหาต้องไปพักอาศัยอยู่กับผู้อื่นเป็นการ ชั่วคราว สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share: