พม.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการตาบอด ดูแลบุตรชายป่วยติดเตียง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร และกำนันตำบลปากน้ำชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวเพ็ญศรี นาคเจริญ อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นคนพิการทางการเห็น (ตาบอดทั้ง2ข้าง) ต้องดูแล บุตรที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสาน ผู้นำท้องที่และ อบต.ปากน้ำชุมพร ดำเนินการในส่วนของการส่งตัวบุตรชายของคนพิการรายดังกล่าวเข้ารับการรักษา ต่อไป


Share: