พม.ลงพื้นที่ กรณีเด็กหญิงอายุ 12 ปี ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ

วันที่ 22 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนแตง อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร กรณีเด็กหญิงอายุ 12 ปี ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอรับพระราชทานความ ช่วยเหลือ เนื่องจากบิดารับภาระหารายได้เลี้ยงดู ครอบครัวเพียงลำพัง มีหนี้สิน ไม่สามารถรับภาระ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาได้ สำนักงานพัฒนาสังคมจึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นดังนี้
1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นทางการศึกษา
2. แนะนำแนวทางประกอบอาชีพให้แด่มารดาของผู้ร้องเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
3. วางแผนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในระยะต่อไป


Share: