พม.ลงพื้นเยี่ยมครอบครัว กรณี เพจ แจ้งเหตุชุมพร นำเสนอข่าว ขอความช่วยเหลือ เด็ก 4 ขวบ พิการทางสติปัญญาและพูดไม่ได้

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยื์จังหวัดชุมพร โดย นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นเยี่ยมครอบครัว กรณี แจ้งเหตุชุมพรนำเสนอข่าวขอความช่วยเหลือครอบครัว เด็ก 4 ขวบ บ้านเลขที่ 52 ม. 6 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ ได้พบกับ ย่าของเด็กอาศัยอยู่บ้านเช่าเดือนละ 1000 บาท ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เล็กน้อย ต้องเลี้ยงดูหลานวัย 4 ขวบ พิการทางสติปัญญาและพูดไม่ได้ บิดาและมารดาของเด็กแยกทางกัน ส่วนบิดาได้ทำงานรับจ้างรายวัน ที่โรงโม่หิน ตำบลสะพลี อ.ปะทิว ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค และบริโภค และพัดลมซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสามแก้ว เบื้องต้น.ทราบว่าเด็กเป็นออทิสติค จดทะเบียนคนพิการแล้ว ได้ให้คำแนะนำ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสม และเริ่มการบำบัดรักษา และจะช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ต่อไป


Share: