พม. ONE HOME ชุมพร ร่วมปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีม พม. ONE HOME ชุมพร สภาเด็กเเละเยาวชน จ.ชุมพร ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ บริเวณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร


Share: