พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดชุมพร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์ และสถานที่ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ร่วมถึงคณะครูให้การต้อนรับ

Share: