พิธีกล่าวคำปฎิญาณตนและปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดตามแผนปฎิบัติการเชิงรุกปลุกพลังหยุดยั้งยาเสพติดประจำปี 2567


Share: