พิธีจุดเทียนเพื่อ สดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อ สดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าเทศบาล เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อันนตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ประธานในพิธี


Share: