พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวชุมพรและชาวไทยทั้งประเทศ ณ บริเวณหน้าลาน เอนกประสงค์ ทศบาลเมืองชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: