พม. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พม. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: