พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ ทรงพระปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย ณ หอประชุมจังหวัด ชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: