พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนา เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 1 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนา เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดน้ำฉา หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share: