พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.64

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.64 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ณ วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: