พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ  ณ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดย นางฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี


Share: