พิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล โครงการ WE CAN DO ประจำปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล โครงการ WE CAN DO ประจำปี 2565 โดย นายณรงค์ศักดิ์ พยุหกฤษ คนพิการทางการเคลือนไหว ได้รับรางวัลคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการจ้างงานคนพิการจังหวัดชุมพร ในรูปแบบ Virtual Evwnt ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร


Share: