พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวบรรยายหัวข้อ “อยู่อย่างไร ให้รอด” พร้อมกล่าวปิดโครงการฯ


Share: