พิธีมอบ แขน ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ประจำปี 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมในพิธีมอบ แขน ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี


Share: