พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร)

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร และผู้บังคับบัญชา ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องอธิปไตยในสงครามโลก ครั้งที่  2  ณ อนุสาวรีย์ วีรไทย (ยุวชนทหาร) บริเวณสะพานท่านางสังข์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: