พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: