พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระบรมธาตุเจดีย์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: