พิธีเปิดชมรมช่วยเหลือศพไร้ญาติและผู้ประสบเหตุทุกเข็ญ ณ วัดเขาปุก

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดชมรมช่วยเหลือศพไร้ญาติและผู้ประสบเหตุทุกเข็ญ ณ วัดเขาปุก ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร โดยร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของชมรมฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมส่วนรวม สมาชิกชุมชนบ้านเขาปุก-เขางิ้ว แรงงานชาวเมียนมาร์ และแรงงานชนชาติอื่นๆ ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพร โดยมีนายชัยภูมิ นาคสังข์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ เป็นประธานในพิธี


Share: