พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแซะ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแซะ โดยเทศบาลตำบลท่าแซะ ได้กำหนดเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมฟิสเนสเทศบาลตำบลท่าแซะ


Share: