มอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการประจำ เดือนมีนาคม 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปุญญิศา อินทร์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร มอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการประจำ เดือนมีนาคม 2564 ที่ได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 10 ราย ณ ห้องศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร


Share: