มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเขาไชยราช อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร และจิตอาสาในพื้นที่ ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 หลัง ได้แก่
          1.นายหอย จันทนิตย์ อายุ 54 ปี พิการทางกายการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 175/1 ม.8 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 40,000.- บาท เพื่อปรับปรุงหลังคา ประตู หน้าต่าง และห้องน้ำ
          2.นายประสิทธิ์ จันทร์พงษ์ อายุ 59 ปี พิการทางการเรียนรู้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/3 ม.3 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 40,000.- บาท เพื่อปรับปรุงหลังคา ประตู หน้าต่าง พื้นบ้านและฝาบ้าน


Share: