มอบรถสามล้อชนิดมือโยกให้แก่คนพิการ

วันที่ 26 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดชุมพร มอบรถสามล้อชนิดมือโยกให้แก่คนพิการที่มีความเดือดร้อนด้าน การจัดหาเครื่องช่วยความพิการ จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 56,000 บาท ณ ศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดชุมพร โดยนางสาวปุณญิศา อินทร์แก้ว นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ เป็นประธานมอบ


Share: