มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นผู้แทนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 150 รูป และมอบให้กับนายอำเภอ ผู้นำชุมชน นำไป มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 3,150 ถุง ต่อไป


Share: