รวมใจ ให้คำปรึกษาคนพิการ ด้านสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับคลังจังหวัดชุมพร ช่วยเหลือคนพิการ ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท พร้อมแนะนำสิทธิของคนพิการที่จะได้รับตามกฏหมาย


Share: