รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมพร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4


Share: