ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานธุรการและงานสารบรรณ) จำนวน 1 อัตรา


Share: