รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 18-24 ส.ค. 2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อันตรา ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนในบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ    รายละเอียดเพิ่ม


Share: