ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติพิธี มอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี การศึกษา 2563 ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา เป็นประธาน


Share: