ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คู คลอง

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองกรุด หมู่ที่ 10 ตำบล นากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร เป็นประธาน


Share: