ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีอัญเชิญโล่ รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โล่รางวัล “สิงห์ทอง” ของกระทรวงมหาดไทย และ รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้าน การปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัย” เนื่องในงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดชุมพร” ประจําปี 2563 ณ โรงแรม มรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: