ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

           วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านปิยะภูมิ หมู่ที่ 19 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมี นพ.อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: