ร่วมปฏิบัติภารกิจโรงครัวจิตอาสา/โรงครัวพระราชทาน

วันที่ 16 พ.ย. 64 เวลา 06.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ได้รับมอบหมายจาก นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชุมพร ร่วมปฏิบัติภารกิจโรงครัวจิตอาสา/โรงครัวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้นล่าง)


Share: